GOSPODAROWANIE… [16/17.10.2014]

Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki.  16-17.10.2014 r. w   Krakowie.

Konferencja wspólna z Katedrą Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie. Zakres tematyczny  konferencji odzwierciedla potrzebę refleksji nad kondycją i perspektywami planowania oraz rozwoju przestrzennego  miast i regionów.
Konferencja prowadzona będzie w trzech  blokach:

  • naukowym – którego celem będzie przegląd głównych problemów gospodarki przestrzennej w następujących nurtach: prawnym, ekonomicznym oraz społecznym,
  • dydaktycznym – poświęconym aktualnym i perspektywicznym problemom kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki przestrzennej,
  • praktycznym – dedykowanym prezentacji planów przestrzennych, który nawiązywać będzie do tradycji „Arsenału”. „Arsenał były to doroczne prezentacje planów przestrzennych, które miały na celu wymianę doświadczeń oraz konfrontację innowacyjnych rozwiązań planistycznych. Ważnym efektem sympozjum były wnioski adresowane zarówno do autorów przyszłych planów przestrzennych jak i władz publicznych w zakresie rozwiązań prawnych.

Więcej na temat programu i organizacji:TUTAJ 

Dodaj komentarz