Co słychać na polu post urbanizacji?

Z początkiem nowego roku, już tradycyjnie, wzrośnie liczba miast w Polsce, tym razem rekordowo – od 1 stycznia 2024. będzie ich już 1013.

Dotąd było 979, a przybędzie kolejnych 34, najwięcej w dwóch województwach, łódzkim i mazowieckim. W ciągu dekady (2013-2023) „urbanizowaliśmy się” na potęgę, liczba miast wzrosła o 104 (o tym, jak zmienia się liczba miast w Polsce wskutek formalnej zmiany statusu miejscowości piszemy od dawna również TUTAJ).

Miastowość czy wciąż jeszcze miejskość staje się obowiązującym stylem życia, dlatego można zrozumieć aspiracje wiązane z miejskim statusem, osiąganym za sprawą transgresji – miejscowość przechodzi do stanu miasta. Realizowane są ambicję przynależności do większości (wszak większość z nas, ludzi, żyje w miastach). Jednakże czar tytułu „miasto” podobny zdaje się być powabom homerowych syren, równie zwodnicze – wpierw mami, by później zawstydzać rezultatem nieuchronnej konfrontacji etykiety z zawartością.

W województwie kujawsko-pomorskim miastami staną się Bobrowniki, Kikół i Gąsawa, w województwie lubelskim Piszczac, Turobin i Czemierniki. W 3. województwach tylko jedna miejscowość zasłużyła w oczach Rady Ministrów na status miasta – w województwie lubuskim to Brody (powiat żarski), w województwie opolskim Strzeleczki (powiat krapkowicki) a w województwie śląskim Przyrów (powiat częstochowski). Grabów, Kiernozia, Białaczów, Żarnów, Inowłódz, Osjaków, Bolesławiec, Parzęczew to nowe miasta województwa łódzkiego. W województwie mazowieckim przybędzie ich jeszcze więcej niż w łódzkiem, aż 11: Maciejowice, Głowaczów, Magnuszew, Ciepielów, Sienno, Dobre, Siennica, Osieck, Gielniów, Odrzywół i Przytyk – w gminie Przytyk. , w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
W pozostałych województwach przybędą po 2 nowe miasta: Bircza i Jawornik Polski – w podkarpackim;
Gowarczów i Bogoria – w świętokrzyskim oraz Rychtal i Mieścisko – w wielkopolskim.
Sumując populację tych 34 miejscowości, to zaledwie 200 tys. nowych mieszczanek i mieszczan, ale przeciętnie nie wygląda to najgorzej, ale pamiętajmy że doprawdy trudno pobić rekord dwóch miast Opatowca i Wiślicy (świętokrzyskie i małopolskie) które ten status otrzymały w latach 2018 i 2019, mając zaledwie 340 i 477 mieszkańców. (wg stanu na 2022). Post urbanizacja pełną gębą