DEMOLKA

Zbliża się nieuchronnie moment, w którym już żadne ekwilibrystyki z poszerzaniem znaczenia terminu „rewitalizacja” nie uchronią nas od podjęcia decyzji: demolka albo dalsze pudrowanie trupa.

Sytuacja ekonomiczna większości polskich miast będzie się pogarszać, a jeśli w ciągu najbliższych 2-3 lat nie dojdzie do fundamentalnych zmian w systemie finansowania jst, to żadnego wyboru nie będzie, zostanie tylko puder.

Książka pt. „Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miasta”, pod redakcją prof. Sylwii Kaczmarek (UŁ) naświetla i odczarowuje demolkę – planowe głębokie i radykalne zmiany struktury społeczno-przestrzennej, które reformują zapadające się części miast. Nieco więcej o tej, wartej polecenie książce, piszemy w dziale Lektury.