Re_WITALIZACJA?

Województwo Opolskie pod koniec ub. roku wydało bezpłatny, obszerny e-book (350 stron), poświęcony aktualnym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym procesów rewitalizacji w gminach ” Rewitalizacja. Inspiracje i doświadczenia”. Publikacja, dostępna od początku marca 2023r. na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji w tym województwie, oprócz opisu rezultatów wybranych działań rewitalizacyjnych w gminach i podsumowania efektów wymiany wiedzy i doświadczeń, zawiera również rozważania teoretyczne dot. funkcji programu rewitalizacji i roli procesów rewitalizacyjnych w realizacji strategii rozwoju gmin. Więcej o tej książce TUTAJ