MIASTO

Film animowany aut. Mirosława Kijowicza nakręcony w1963 roku: osiem minut i 23 sekundy poetyckiej i zwięzłej opowieści o genezie miasta z perspektywy potrzeb człowieka, który buduje dom, potem miasteczko, a ono potem szybko „samo” rozrasta się w miasto, niepostrzeżenie puchnie w metropolię…
A w niej człowiek staje się już tylko ofiarą „siebie samego” – pragnienia wygody, ekspansji, wielkości i dominacji. Zastanawiające – film Kijowicza ma już 60. lat – a przecież trafia w sedno, tego co „tu i teraz”- zadziwia trafnością zawartej w nim prognozy problemów, z którymi mierzą się współczesne miasta i zmęczeni nimi współcześni mieszczanie.