NOWE MIASTO

Wizualizacja nowej dzielnicy Krakowa (źródło: www.kraków.pl)

Kraków realizuje plan budowy nowej dzielnicy Nowe Miasto na obszarze ok. 677 ha, objętym świeżo opracowanym planem miejscowym
Płaszów – Rybitwy , który – choć według deklaracji Urzędu Miasta „sporządzony jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i precyzyjnie określa możliwe do realizacji funkcje oraz zachowuje optymalne proporcje pomiędzy terenami przeznaczonymi do zainwestowania, a terenami zieleni” – to wywołuje sporo wątpliwości lub głosów krytycznych (np. Nowe Miasto Kraków – wszystkie błędy lokalizacji”)


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Miasta w Krakowie (źródło: www.kraków.pl)

Plany zakładają, że nowa dzielnica w południowo-wschodniej części miasta (o pow. 10 krotnie większej od berlinskiej Europacity) ma stać się miejscem do mieszkania dla 70 – 100 tyś. osób, w zabudowie o różnej formie i wysokości (najwyższe budynki mogą mieć nawet ponad sto metrów wysokości), realizowanej częściowo na terenach poprzemysłowych ale w sporej części na terenach dotąd niezabudowanych (łąki, zadrzewienia), zagrożonych podtopieniami lub powodziami. Makieta pokazuje, że „nowe miasto” ma mieć dość tradycyjny (konserwatywny/archaiczny?) układ przestrzenny, wyraźnie podporządkowany transportowi drogowemu.

Nowe Miasto - makieta / New City - model
Makieta (źródło: www.krakow.pl aut. Maciej Grzyb)

Choć powstanie nowej dzielnicy miasta może być szansą na rozwiązanie problemu deficytu mieszkań w Krakowie i stworzenie nowej kreacji urbanistycznej, to fakt, że miasto mając zaledwie 5,5% nieruchomości na tym obszarze nie planuje konkursu architektonicznego (konkursów architektonicznych) ani korzystania z instrumentów urbanistyki operacyjnej rodzi spore ryzyko, że wpływ tak wielkiego strategicznego planu rozwoju miasta na jakość architektoniczno-krajobrazową przestrzeni Krakowa nie będzie korzystny. Wydaje się, ze miasto zamierza przeskoczyć od planowania przestrzennego od razu do fazy budowy, pomijając etap programowania rozwoju Nowego Miasta, licząc zapewne na „niewidzialną rękę rynku”…
Więcej o tym interesującym przedsięwzięciu w materiale filmowym Urzędu Miasta Krakowa:

Reportaż na temat nowej dzielnicy Krakowa

Dodaj komentarz