Re_WITALIZACJA?


Szkoda wielka, że coraz częściej etykieta „rewitalizacja„, to sygnał groteski – rezultat ostentacyjnego odrzucenie przyjętych zasad, prowadząca do czegoś zdeformowanego, szkodliwego, absurdalnego… Modernizacja fragmentu ulicy: segregacja ruchu i bezpieczniejsza przestrzeń w mieście, więcej zieleni, lepsza estetyka – w sumie, czy to mało?
19 mln złotych, nie mało – toż to musi być coś innowacyjnego – nie ma wyboru – rewitalizacja…. Ale, ale…. cży zaplanowane zmiany we fragmencie ulicy ożywią tę część miasta? To mało prawdopodobne…

Absurd (łac. absurdus – niewłaściwy, niestosowny, nieadekwatny) – pojęcie określające sytuację lub działanie, wewnętrznie sprzeczne lub pozbawione sensu…

Dodaj komentarz