POWRÓT DO MIASTA

Koniec wakacji. Czas powrotu do miasta.
To również tytuł Manifestu opublikowanego przez Forum Rewitalizacji (2010) sygnalizującego zmianę tendencji w osadnictwie i potrzebę nowego otwarcia w myśleniu o urbanizacji Polski. A teraz – dekadę później od dyskusji na tym manifestem – to już zjawisko społeczne, dotyczące tzw. powrotników, czyli osób porzucających domek za miastem na rzecz miasta – badane i opisywane przez dr hab. Katarzynę Kajdanek (2012:Suburbanizacja po polsku; 2011:Pomiędzy miastem a wsią).
Polecam interesującą rozmowę Jakuba Kucharczuka z badaczką zagadnienia powrotów do miasta [42 minuty inspirującej opowieści oraz refleksji nad czynnikami skłaniającymi do porzucenia przedmieść albo wsi nieopodal miasta]:

Dodaj komentarz