ReWITALIZACJA?

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa opublikowano drugą cześć podcastu „Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków” – wypowiedzi dotyczące ujmowania elementów dziedzictwa w procesach rewitalizacji. Osiem rozmów o rewitalizacji, a podobnie jak w części pierwszej, prowadzili Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś z firmy Projekty Miejskie.

Dodaj komentarz