KULTURA FIZYCZNA MIASTA

Jeśli siłownie na wolnym powietrzu wydają się już nudne czy zbyt banalne, szukacie inspiracji, pomysłów na atrakcje sportowe w mieście, polecam SPORTY MIEJSKIE:

„Odpowiedź na pytanie co to są sporty miejskie wydaje się prosta. Sporty miejskie to dyscypliny sportowe uprawiane w mieście. Lecz czy każdą dyscyplinę sportu uprawianą w mieście można nazwać sportem miejskim? A jeżeli uznamy sporty miejskie za odrębną kategorię sportów, to jakie cechy odróżniają ją od innych? W źródłach polskojęzycznych nie znajdujemy definicji pojęcia „sporty miejskie”. A angielskie urban sports, urban games, street sports czy street games w różnych źródłach mają odmienne znaczenia. Można założyć, że sporty miejskie to dyscypliny sportowe uprawiane w środowisku ukształtowanym przez człowieka. Zaś od dyscyplin z innych kategorii sportów odróżnia je to, że mogą być uprawianie poza specjalną infrastrukturą sportową, a reguły ich uprawiania nie są stałe. Jest jeszcze jedna, dla mnie bardzo ważna, wyróżniające je cecha. Sporty miejskie potrafią dostarczać przestrzeniom i obiektom nowych znaczeń i wartości. Zarówno w sensie użytkowym, jak i emocjonalnym.” źródło: Bogusław Hajda, redaktor – www.sportymiejskie.pl

Dodaj komentarz