ZIMNY BUFET

Miasta sprzyjają dużej różnorodności, niemniej przeciętny mieszczuch, żyjący zgodnie z miejskim pospiesznym rytmem, może być zaskoczony rozmaitością gatunków, które znakomicie czują się w mieście – można powiedzieć, że odniosły tu życiowy sukces.
Ale w zimie wszystkim trudniej, warto więc zawczasu pomyśleć o dokarmianiu ptaków. Będzie co robić, ponieważ liczba ich gatunków żyjących w miastach wynosi ponad 200 i jest porównywalna z liczbą gatunków występujących w wielu siedliskach naturalnych. Jak mądrze dokarmiać ptaki, instruuje infografika. Przykład ptasiego bufetu z Żor pokazuje jak to robić z klasą.

Jak mądrze dokarmiać ptaki.jpg
infografika opracowana przez Lasy Państwowe
Ptasi bufet w parku Stara Cegielnia w Żorach

O ptasich mieszkańcach miast pisze zajmująco Antoni Marczewski w publikacji Ptaki w mieście

Dodaj komentarz