BLOKOWISKA

Modernizacja budynków mieszkalnych często jest jednym z przedsięwzięć programów rewitalizacji. Niełatwym i konfliktogennym. Dlatego zawsze warto szukać inspiracji, pokazujących w jaki sposób można modernizować zabudowę mieszkaniową, a szczególnie wielkie bloki na osiedlach, zdecydowanie podnosząc jakość życia i jakość architektury miast.

Interesującym przykładem jest modernizacja osiedla Grand Parc we francuskim Bordeaux, przeprowadzona według projektu paryskiej pracowni Lacaton & Vassal .

Zdjęcia pokazują spektakularne rezultaty projektu, a więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia obejmującego 530 mieszkań, można znaleźć w artykule opublikowanym w miesięczniku Architektura Murator (link do pobrania pdf artykułu poniżej).

Przed i po (źródło: Lacaton & Vassal aut. Philippe Ruault)
Przed i po (źródło: Lacaton & Vassal aut. Philippe Ruault)

Dodaj komentarz