DYSTANS SPOŁECZNY

Mural „Dziewczyna z przebitym bębenkiem” aut. Banksy (2014) – na motywach „Dziewczyny z perłą” Jana Vermeera; zmodyfikowany przez nieznanego twórcę (2020).
Bristol (GB), Albion Docks, Hanover Place
fot. Ben Birchall_PA Images

„Gdy mówimy o „dystansie”, wielu osobom przychodzi na myśl odległość, jaka dzieli jednych od drugich, obszar, którego wielkość zależy od fizycznego zbliżenia czy oddalenia od siebie przedmiotów, osób. Mówiąc o „dystansie” możemy mieć również na uwadze oddalenie w sensie emocjonalno-poznawczym, „duchowym”, które odnosi się do wartości,
przekonań lub innych sfer różnicujących ludzi między sobą. W pierwszym znaczeniu dystans wyraża się w terminach dotyczących bliskości i odległości fizycznej, gdzie podkreśla się rolę relacji przestrzennych. W drugim ujęciu pierwszoplanową rolę odgrywają przeżycia i odniesienia wzajemne ludzi w danym kontekście psycho-społeczno-kulturowym.
Oba sensy nadają kształt pojęciu wykorzystywanemu na gruncie nauk społecznych. Tutaj jednak dystans społeczny nieodłącznie wiąże się z obcością. Georg Simmel relację pomiędzy dystansem–oddaleniem i „obcością” opisał następująco: „oddalenie w obrębie stosunku oznacza, że osoba bliska jest daleko, obcość zaś, że blisko znajduje się osoba
daleka”
cyt. z pracy Roberta Szweda.

Dodaj komentarz