MIASTO NIEUMARŁYCH

Wywiad z wampirem aut. Anne Rice, oraz nakręcony na podstawie tej książki film, pod tym samym tytułem, pokazują, że wampir – istota nieumarła – nie potrafi żyć na wsi… Również u E.A Poe czy M. Shelley istoty nieumarłe są fenomenem urbanologicznym.

Znalezione obrazy dla zapytania wywiad z wampirem
Kadr z filmu Wywiad z wampirem (źródło: FilmWeb)

Miasto fantastyczne, odzwierciedlona nie-rzeczywistość urbanistyczna w powieściach grozy dostarcza ciekawych obserwacji o miastach realnych. W powieściach Anne Rice pojawiają się labirynty Nowego Orleanu, Nowego Jorku i Paryża, wyzbyte swojskości i zadomowienia, przepełnione niepewnością i lękiem. Wampir egzystuje w dokach, na peryferiach pośród ruin, w miejscach zdegradowanych i wyludnionych. Można by zaryzykować kolejną tezę, o obecności wampira jako czynniku kluczowym dla podjęcia procesu rewitalizacji…

Wizerunek miast w powieści Anne Rice zbadała i niesłychanie intrygująco opisała Małgorzata Szymczak-Maciejczyk, w artykule pt.: Wampir nie potrafi żyć na odludziu.Wizerunek miasta w Kronikach wampirów Anne Rice [w:] Narracje fantastyczne, pod redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja. Polecam!

Dodaj komentarz