PLANOWANIE PRZESTRZENNE W MIASTACH – RAPORT

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN udostępnił kolejny, już 13. doroczny raport na temat planowania przestrzennego – „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku”.

Raport jest źródłem wiedzy na temat planowania przestrzennego w gminach (w tym tzw. „wuzetek”), prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji planowania przestrzennego. Opracowanie zostało przygotowane w międzyzakładowym zespole pod kierunkiem Przemysława Śleszyńskiego, na zamówienie MIR.

Z Raportem można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu: https://www.igipz.pan.pl/aktualnosc/items/analiza-stanu-2017.html