RE_WITALIZACJA?

Pilnujcie się, by im nie powiedzieć, że czasem różne miasta następują po sobie w tym samym miejscu i pod tą samą nazwą, rodzą się i umierają nie znając się wzajemnie, pozbawione punktów stycznych.
Czasem nie zmieniają się imiona mieszkańców, akcent ich mowy, a nawet rysy twarzy;
lecz odeszli bez słowa bogowie, a zamiast nich zagnieździli się tam bogowie obcy (…)

Italo Calvino: Niewidzialne miasta,
tłum.: Alina Kreisberg

Dodaj komentarz