LATO TUŻ, TUŻ… WYKAZ – CD.

Wiosna była dla rewitalizatorów pracowita. Tak przynajmniej wynika z porównania liczby programów rewitalizacji, które znajdują się obecnie na wykazach prowadzonych przez urzędy marszałkowskie, z liczbą takich programów ujętych w wykazach pod koniec zimy tego roku (Zobacz artykuł: „Wykaz – cd.”).  We wszystkich wojewódzkich wykazach ujęte są obecnie 234 programy rewitalizacji (wśród nich 30, to gminne programy rewitalizacji [gpr] opracowane według ustawy o rewitalizacji).

Od lutego liczba wszystkich zaakceptowanych programów wzrosła o 80%. Trzykrotnie zwiększyła się liczba gpr’ów, przez co ich udział w całkowitej liczbie wszystkich programów nieco wzrósł i wynosi obecnie prawie 13% (poprzednio niecałe 8%). Od listopada ub. roku  liczba programów ujętych w wykazach wzrosła o 213 (w tym 24 to gpr’y).

Zakładając, że tempo wzrostu liczby programów ujętych w wojewódzkim wykazie świadczy o tempie prac programowych w miastach, można przyjąć, że najszybciej (i najsprawniej?) programowanie przebiega w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i śląskim. Jak to wygląda w pozostałych województwach – widać na wykresie, a szczegóły można sprawdzić, sięgając do aktualnego zestawienia, opracowanego (podobnie jak zamieszczony powyżej wykres) – na podstawie wykazów udostępnionych przez urzędy marszałkowskie w zasobie publicznym: WYKAZ PROGRAMÓW WG WOJEWÓDZTW CZERWIEC 2017.

Dodaj komentarz