MIEJSKIE DOBRA WSPÓLNE

Co to jest: konieczne do życia, choć nie jest ani prywatne ani publiczne?
To dobro wspólne. Na przykład – oblicze miasta.
Dlatego Raport NIK o planowaniu przestrzennym to lektura obowiązkowa: wyniki kontroli (plik pdf), oparte zostały o wnioski z wielu szczegółowych kontroli w gminach – co, gdzie kontrolowano
i z jakim skutkiem? To można znaleźć w oddzielnym materiale: nik-gospodarowanie-przestrzenia-gmin-zbiorcze-zestawienie-kontroli.

Dodaj komentarz