MIASTO – KULTURA UPRAWIANA?

Miasto kultury, kultura miejska, miasto w kulturze, kultura w mieście, a ostatnio nawet: miasto kulturalne…
Kultura, w kontekście miasta kojarzona jest często z luksusowymi lub widowiskowymi obiektami (kultury) – filharmonią czy muzeum oraz wydarzeniami kulturalnymi w mieście – koncertami, wystawami, festiwalami.
A przecież łacińskie słowo colere, od którego pochodzi kultura, oznacza: uprawianie, dbanie, pielęgnowanie, kształtowanie. Stąd też kultywowanie: pamięci, tradycji, obrzędów, wartości, symboli lub idei.
Czy wobec tego kultura, to (również): kultywowanie, uprawianie miasta?

 

Dodaj komentarz