MAPOWANIE MIASTA

Znalezione obrazy dla zapytania mapa

LIVINGMAPS REVIEW (LMR) to nowy magazyn elektroniczny poświęcony mapie – demokratycznemu medium dla różnych ludzi, w tym dla  artystów, pisarzy, naukowców i działaczy społecznych.

Wydawnictwo ma swoje korzenie w bardzo udanej serii seminariów, spacerów badawczych i wydarzeń edukacyjnych prowadzonych przez sieć aktywistów ruchu Livingmaps, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat w Londynie. Wiele z artykułów pierwszego wydania powstało jako rozwinięcie materiałów prezentowanych wcześniej, w ramach wydarzeń inicjowanych przez ruch Livingmaps → TUTAJ

LMR przecina granice między sztuką, naukami humanistycznych i ścisłymi, a także między kartografią zawodowa i amatorską. Wydawcy zachęcają do mapowania przy zastosowaniu eksperymentalnych formatów audio-wizualnych, interaktywnych i graficznych,. Do publikacji na łamach LMR zapraszają szczególnie młodych i dotąd niepublikujących kartografów. Magazyn ma dokumentować i rozpowszechniać innowacyjne i uczestniczące (partycypacyjne) formy kartografii, i dzięki temu otwierać nowe przestrzenie debaty o tym, co pozostaje ukryte lub zostaje zatarte wskutek konwencjonalnego mapowania.

Magazyn będzie się ukazywał dwa razy w roku – wiosną i jesienią, a zespół redakcyjny składa się z naukowców, artystów i aktywistów reprezentujących różne perspektywy poznawcze i światopoglądowe.  Najważniejsze teksty pierwszego numeru to: artykuł Phil’a Cohena o krytycznej kartografii i walce o miasto, tekst Jerry’go Whit’a o mapach Charlesa Booth’a, artykuł o poemacie „Odkrywanie geografii” i tekst Jerriego Brotton’a na temat związków między poezją a mapowaniem. Dodatkowo publikowane są mapy dwojga artystów: Emmy McNally i Stephena Walter’a.  Dla wszystkich zaangażowanych w działania rewitalizacyjne bardzo ciekawy jest, moim zdaniem, artykuł Martine Drozdz na temat mapowania 'niewidzialnej’ aktywności lokalnych społeczności [„Mapping the (in)visibility of community activism in planning in London”].

Na każdy numer magazynu LMR  składa się pięć wyraźnie różnych części. Pierwsza „Navigations” to artykuły naukowe o kwestiach kluczowych dla teorii i praktyki kartografii. Druga „Waypoints” to raczej krótkie teksty o praktyce i eksperymentach w mapowaniu. Kolejna – „Lines of Desire”  eksploruje temat mapowania i kartografii  w  literaturze, sztukach performatywnych i użytkowych. „Mapworks” to galeria współczesnych artystów wizualnych i komentarze na temat publikowanych pracy. Ostatnia część każdego numeru LMR to przegląd publikacji, recenzje książek, wystaw i wydarzeń. Kolejny numer ukaże się jesienią 2016 i będzie poświęcony będzie koncepcji  smart cities i kartografii rodzimej. Czasopismo jest publikowane jako treść swobodnie dostępna w domenie publicznej – korzystanie jest bezpłatne wymaga jedynie rejestracji na stronie redakcji.

Dodaj komentarz