DIAGNOZA

Warunki i jakość życia Polek i Polaków od lat piętnastu bada zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. To przedsięwzięcie badawcze sponsorują: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Bank Polski i PKO Bank Polski. Na wyniki kolejnej „diagnozy społecznej Czapińskiego”  powołują się naukowcy, dziennikarze i politycy – można uznać, że ma ona ugruntowaną pozycję, jako obiektywny obraz jakości życia w Polsce. Niedawno przedstawiono raport z ósmego już pomiaru (poprzednie przeprowadzono w latach: 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013) → DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015.

 

Dodaj komentarz