PROJEKT USTAWY O REWITALIZACJI_2

Po zakończeniu konsultacji społecznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało drugą wersję projektu ustawy o rewitalizacji. Czy licznie zgłaszane uwagi miały wpływ na projekt? Cóż, to pytanie znów jest raczej retoryczne…
A co uległo zmianie można sprawdzić, zapoznając się z aktualną wersją projektu, uzasadnienia i oceny skutków regulacji:

Projekt ustawy o rewitalizacji_ po konsultacjach społecznych_11 maja 2015

Projekt ustawy o rewitalizacji_ po konsultacjach społecznych_uzasadnienie_11 maja 2015

Projekt ustawy o rewitalizacji_ po konsultacjach społecznych_osr_11 maja 2015

Dodaj komentarz