ZADANIE PROJEKTOWE

Podejście do zadania projektowego uzewnętrznia orientację myślową i doktrynę pracy projektanta (planisty). Pytanie o światopogląd i doktrynę pracy jednak rzadko pada. Nie wypada? Orientacja myślowa i światopogląd jako czynnik decyzji planistycznych i projektowych w miastach, w epoce innowacyjności, poprawności politycznej i homogenizacji? Temat warty refleksji, zainspirowanej parasolem, niepodobnym do żadnego innego.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=phdeprKdVwU[/youtube]