MIASTO: koncentracja/rozproszenie

Miasto nie osiąga nigdy stanu trwałej równowagi. Napięcia wewnętrzne,  przeplatane chwilowym „łapaniem” balansu skutkują kontrastowym obrazem miasta, paradoksami i nieciągłością. Czy za tym idą koncepty miasta, oparte na paradoksie? Osobliwa wizja miasta: Frank Lloyd Wright [MoMA] – to krótki film ukazujący przewrotny pomysł wybitnego architekta, który – jak wielu przedstawicieli tej profesji- miasto brał za kontekst, dla swego dzieła.