POLITYKA WOBEC MIAST [4]

Po dziewięciu miesiącach, oto jest – narodził się projekt polityki wobec miast: Krajowa Polityka Miejska_wersja I_26-03-2014
Założenia do Krajowej Polityki Miejskiej resortu, które upubliczniono w połowie ubiegłego roku, omawiałam
w kilku krótkich tekstach [PWM].
Co dalej? Oznaczenie wersji sugeruje, że koncepcja będzie ewoluować. Wpierw zadanie zapoznania się i analizy projektu powinny podjąć miasta, ruchy miejskie i stowarzyszenia, a wnioski i sugestie publicznie przedstawiać, wywołując jak najszerszą debatę o urbanizacji Polski.