DAL'i

Dal jest nieprzekraczalna. Nie dlatego, że człowiek nie może jej zredukować, lecz dlatego, że jest skazany na jej permanentne redukowanie: Od-dalanie.

Skoro „Od-dalanie” odkrywa odległość, to człowiek jest przestrzenny. Nie ma innej opcji. Sur_realizm? Dali? Permanentne re(e)dukowanie.
Wywód według Heideggera (za pomocą Cervusius’a),
ilustracja moja: śródmieście wielkiego miasta, i jego filozofujące rozwiązania komunikacyjne [Poznań, rejon nowego centrum handlowego „City Center” (!), ze stacją kolejową].