POLITYKA WOBEC MIAST [3]

Lato, wakacje i kanikuła, co – samo w sobie nastraja pozytywnie – zdaje się, że  w Polsce również bardzo sprzyja kształtowaniu polityki wobec miast.
Niedawno rząd przyjął Założenia KP (tutaj na ten temat), teraz pojawiają się wytyczne, które opisują technologię realizacji pomysłu na integrację terytorialną przedsięwzięć pro-rozwojowych w miastach: ZIT ( zintegrowane inwestycje terytorialne).
Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych_miasta_MRR_lipiec_2013 – to materiał do przyswojenia, gdy tylko zrobi się nieco chłodniej.

Dodaj komentarz