MIRAŻE

Nieuchwytne, piękne i niepowtarzalne kryształki śniegu? Nie, to renesansowe wzorce miasta idealnego, inspirowane ideami rzymskiego architekta i inżyniera Witruwiusza
(autora „O architekturze ksiąg dziesięć”), obmyślone i zobrazowane – od lewej kolejno – przez: Antoniego di Pietro Averlino (zwanego Filarete), Fra GiocondoGirolama Maggi’egoGiorgio Vasari’ego, Antoniego Lupicini’ego, Daniela BarbaroPiotra Cattaneo,
i – dwa ostatnie – których autorem jest sieneńczyk Giorgio Martini