MiasTO_?

Leon Chwistek (1884-1944) był filozofem, malarzem, powieściopisarzem ale przede wszystkim matematykiem i urbanofilem (co wśród polaków nader rzadkie) – uczniem Józefa Mehoffera, artystą zafascynowany dynamiką miasta.

Dopełnienie muzyczne:
 „Centrum”, album MIASTO (THE CITY), 1990, aut.: VANGELIS.
Utwory z tego albumu to muzyka ilustracyjna, opowiada o różnorodnych elementach miasta i miejskiego życia (np. kompozycja pt.”Poranne gazety”). Jest  też ilustracją muzyczną filmu „Gorzkie gody” (1992) w reż. Romana Polańskiego.