CYFROWY CZYN SPOŁECZNY

Wczoraj ruszyły OTWARTE ZABYTKI.
To akcja tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków,
w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków. Można tworzyć i uzupełniać opisy zabytków oraz prostować błędy. Oprócz tego możliwe jest dodawanie: informacji o aktualnym stanie obiektu, danych GPS (geo-lokalizacyjnych) i fotografii.
Platforma umożliwia nie tylko monitorowanie stanu zabytków ale przede wszystkim ułatwia tworzenie projektów edukacyjnych  czy akcji społecznych w celu promocji albo ratowania zabytków. Teraz planowanie warsztatów urbanistycznych i lekcji
o mieście, wycieczek śladami historii miasta itd. może stać się atrakcyjniejsze.
Cel jest chwalebny: stworzenie ogólnodostępnego społecznościowego serwisu
o zabytkach. Pierwszy etap projektu trwa do 24 lipca 2012.
Krótki film tłumaczy podstawy: zobacz
Warto przynajmniej bliżej zapoznać się z możliwościami platformy, autorzy udostępnili kod a całość opiera się o Google Maps. Można więc również spróbować budowy lokalnej – miejskiej platformy społecznościowej np. o „miastowym folklorze”.