MOZAIKA

Miasto jakie jest, każdy widzi. Co w nim chore, każdy wie najlepiej. Po swojemu.
Większość mieszczan potrafi postawić diagnozę – dlaczego To miasto, nie jest takie, jakie być powinno. Najczęściej diagnoza stawiana jest poprzez wyliczenie, krótszą bądź całkiem sporą listę tego, co jest nie tak,
no i tego, czego brak.

Po kawałku, detalicznie i  krytycznie.
Mozaika różnorodnych, mniejszych, większych deficytów. Zastanawiające, że wciąż trudno wyobrazić sobie upragnione miasto, w całości. Jakie ma być, takie zwyczajne,
dobre miasto, by się z niego, za żadne skarby, nie chciało iść precz?