PRZESTRZEŃ A KRYZYS DEMOGRAFICZNY [02.10.2012]

Gospodarowanie przestrzenią
w warunkach kryzysu demograficznego w województwie śląskim, to temat jednodniowej konferencji, którą w dniu 2 października organizuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Program obejmuje siedem referatów, w tym mój: Racjonalna polityka przestrzenna
w miastach – rekomendacje dla miast
.

Więcej informacji o tej bezpłatnej konferencji można uzyskać na stronie internetowej organizatora – Śląskiego Związku Gmin i Powiatów