PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ "POLITYKI MIEJSKIEJ" [21.05.2012]

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało na poniedziałek 21 maja prezentację długo oczekiwanych założeń rządowej polityki wobec miast, zwanych „krajową polityką miejską”.
Oficjalnie dokument przedstawiający
te założenia nie jest jeszcze dostępny,
ale jego wersję roboczą można tu pobrać: Krajowa Polityka Miejska do 2020_Założenia_09.05.2012.

Program konferencji przewiduje dyskusję, uwzględniającą dwie perspektywy:
władz miejskich i władz regionalnych oraz  tzw. „wymiar miejski polityki spójności”.
Udział można zgłosić drogą elektroniczną, na adres: polityka.miejska@mrr.gov.pl

Informacje o konferencji i program