ODPOWIEDZIALNI [20-21.09.2012]

21 i 22 września 2012, w Lublinie, przeprowadzony zostanie kolejny kongres polskiej urbanistyki, organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Poprzednie:  w roku 2009 kongres gościł w Poznaniu [temat: Nowa urbanistyka. Nowa jakość życia], w 2006r. we Wrocławiu [temat: Urbanistyka w działaniu. Teoria
i praktyka
], a pierwszy – w 2003r. zorganizowano w  Gdańsku [temat: Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek].

Informacje o programie kongresu ( jak dotąd jedynie ramowe), oraz publikacje programowe z dwóch poprzednich [2009 i 2006] są dostępne na stronie internetowej: http://www.tup.org.pl
[Ten wpis ilustruje oficjalne logo kongresu, wybrane w drodze konkursu,
aut.: Dorota Walus i Małgorzata Puszczało].