MIASTO W SZTUCE-SZTUKA W MIEŚCIE [10/11.04.2014]

Konferencje organizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie (Studenckie Koła Naukowe Polonistów, Teatrologów
i Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCS).

Infomacje organizacyjne:TUTAJ