MIASTO DLA LUDZI [30/31.05.2014]

Konferencja dla doktorantów, młodych pracowników nauki. Organizatorem jest Wydział Architektury Politechniki Wrocławska oraz działające tam Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej.

Informacje praktyczne, terminarz oraz skład Komitetu Naukowego:
KOMUNIKAT_MIASTO DLA LUDZI