WYZWANIA INWESTYCYJNE GŁÓWNYCH MIAST POLSKI

PERSPEKTYWA 2035

Raport agencji doradczej PWC.
Zbiór  wniosków z analiz i wyliczeń, szacujących nakłady inwestycyjne,
które według autorów są konieczne,
dla nasycenia polskich miast infrastrukturą
w stopniu porównywalnym do nasycenia
w wybranych miastach  Europy zachodniej.

 

Tekst opracowania można pobrać ze strony PWC [Raport]. Warto przeczytać,
bo pomimo dużych zastrzeżeń co do sposobu podejścia do tematu  a szczególnie
do formułowania wniosków, to przecież – przy ciągłym niedostatku analiz porównawczych
i prospektywnych dotyczących polskich miast – każde tego typu opracowanie warte jest uwagi, wnikliwej lektury i refleksji. Także zauważenia w mediach, by do czytania
o miastach, ze zrozumieniem zachęcać. I do otwartej, publicznej debaty o przyszłości polskich miast.
Czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością cenną. Pisanie ze zrozumieniem – nie mniej cenne – zdaje się zanikać. Szczególnie gdy temat, jak rozwój miast, jest bardzo złożony. Tragikomicznym przykładem tego, jak wychodząc od ustaleń oraz wniosków Raportu PWC, „upleść narrację” o przyszłości polskich miast, gdy o zrozumienie trudno, jest –
w mojej opinii – kuriozalny artykuł pt.”Cud nad Wisłą. Jakie będą polskie miasta w 2035r.?” Autorzy to Marcin Bojanowski i Artur Włodarski. Tekst opublikowała Wyborcza.biz.