REVITALISIERUNG IN POLEN

aut. mgr inż. Patrycja Bielawska-Roepke, praca doktorska obroniona w 2009 r. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Gruntowna analiza polskich rozwiązań prawnych i organizacyjnych (AD 2008) wraz z udaną – moim zdaniem – próbą ewaluacji osiągnięć procesu rewitalizacji prowadzonego przez samorząd miejski Szczecina. Gorzkie konkluzje w syntezie. Uderzająco celny cytat wprowadzający do rozdz. 7. Reasumując, daje do myślenia.