EkoMIASTO

Seria bezpłatnych publikacji  omawiających tematykę społeczną, gospodarczą i środowiskową oraz problemy zarządzania miastem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2015-2016), sfinansowane przez tzw. fundusze norweskie. Podtytuł –  „Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta” mówi wszystko o perspektywie, z której przedstawiono użyteczne treści każdego z 4 tomów (do pobrania w formacie pdf):  

EkoMiasto_SRODOWISKO

EkoMiasto_SPOLECZENSTWO

EkoMiasto_GOSPODARKA

EkoMiasto_ZARZADZANIE