MIEJSCE, PRZESTRZEŃ, OBSZAR

Artykuł w przystępny i obrazowy sposób wyjaśnia dystynkcje fenomenów ujętych w tytule, wzbogacając i porządkując aparat pojęć, którymi zazwyczaj operujemy dość niefrasobliwie. W ten prosty sposób prof. Bohdan Jałowiecki – autor artykułu, daje każdemu szansę poszerzenia umiejętności intuicyjnego odróżniania oswojonych miejsc od anonimowej przestrzeni. Polecam!

Jałowiecki Bohdan, 2011, Miejsce, przestrzeń, obszar. 

TEKST ARTYKUŁU W PDF