Tag: historia

Miasto : pomyśl, Miasto : popatrz

6000

[youtube]https://youtu.be/cW_cCaybHL8[/youtube] Autorem animacji jest Max Galca. Wizualizacja przestrzennego rozwoju ziemskiej sieci miast wykonana została na podstawie wniosków projektu badawczego 6000 lat osadnictwa w miastach : (artykuł w „Nature”).